Tag Archives: Nacija

Nacionalnost i državljanstvo

Spominjanjem pojma nacije gotovo u istom dahu se izgovori i nacionalizam, nacionalni identitet, nacionalna država. Da li se u tom kontekstu pripadnost naciji može izjednačiti sa pripadnošću državi, odnosno da li je nacionalnost isto što i državljanstvo? Da bi uopšte … Continue reading

Posted in Jugosloveni | Tagged , , , , , , , , , , , | 1 Comment

Negacija demokracije

NACIONALISTIČKA HOMOGENIZACIJA U TOTALITARNIM DRŽAVAMA NEKADAŠNJE JUGOSLAVIJE – NEGACIJA DEMOKRACIJE Iako su nacionalni kolektiviteti, klasno, socijalno i idejno-politički heterogene društvene zajednice, njihovi konkretni i povijesni interesi su jedinstveni i društveno određeni, iz čega se zaključuje: kao i nacije, tako su … Continue reading

Posted in Demokratija | Tagged , , , , , , , , | 2 Comments